061-53320650 ساعات اداری : شنبه لغایت چهارشنبه 7:30 الی 15

ورزش آبادان در یک نگاه

آمار کلی ورزش آبادان

ورزشکار ساماندهی شده
باشگاه ورزشی خصوصی
اماکن ورزشی دولتی
هیات ورزشی فعال

53320650 53320651

مشاوره رایگان

کارشناسان اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان آماده ارائه خدمات و مشاوره های رایگان مختلفی می باشند

ارتباط با ما

مجموعه ورزشی شادروان دهداری

061-53322650
061-53320122

info@abadan-sport.ir
50005151198

بستن منو