061-53320650 ساعات اداری : شنبه لغایت چهارشنبه 7:30 الی 15

اخذ مجوز تاسیس

سامانه جامع مبین

سوابق ورزشی

صدور مجوز سمن

بخشنامه های وزارت

ورزش آبادان در یک نگاه

آمار کلی ورزش آبادان

ورزشکار ساماندهی شده
باشگاه ورزشی خصوصی
اماکن ورزشی دولتی
هیات ورزشی فعال

53320650 53320651

مشاوره رایگان

کارشناسان اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان آماده ارائه خدمات و مشاوره های رایگان مختلفی می باشند

ارتباط با ما

مجموعه ورزشی شادروان دهداری

061-53322650
061-53320122

info@abadan-sport.ir
50005151198

بستن منو