061-53320650 ساعات اداری : شنبه لغایت چهارشنبه 6 الی 13
گزارش تصویری سفر وزیر ورزش و جوانان به آبادان

گزارش تصویری سفر وزیر ورزش و جوانان به آبادان

وزیر ورزش و جوانان با حضور در آبادان از اماکن و پروژه های ورزشی این شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدحمید سجادی چهارشنبه از طرح احداث زمین چمن مصنوعی در ابعاد زمین بزرگ فوتبال و ورزشگاه پنج مهر آبادان بازدید کرد.
عملیات احداث زمین چمن مصنوعی منوچهر سالیا از سال ۱۴۰۰آغاز شد و برای احداث این زمین چمن ۵۰ میلیارد ریال از سوی وزارت نفت در نظر گرفته شده است.تنها مشکل احداث این زمین مربوط به تملک آن است که در اختیار وزارت ورزش قرار دارد. وزیر ورزش و جوانان در این بازدید وعده رفع مشکل تملک این زمین را داد.
سید حمید سجادی همچنین با حضور در ورزشگاه نیمه تمام پنج مهر وضیعت آن را مورد بررسی قرار داد.
فرآیند عملیات اجرایی این ورزشگاه از سال ۱۳۶۷ آغاز شده و لیکن به دلیل اجرای بتن با آب نامناسب و شور، بتن سازه بی کیفیت، ستون های بتنی در حال تخریب است و نتیجه مغزه و نمونه های آزمایشگاهی نشان می دهد امکان بهره برداری از پروژه و یا ترمیم آن وجود نداشته و تخریب سازه ضروری است که جهت تخریب و احداث مجدد نیاز به سه هزار میلیارد ریال اعتبار می باشد.

سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در بازدید از این ورزشگاه گفت‌: پس از بررسی های و نظر کارشناسان تصمیم گیری در خصوص تخریب یا ادامه ساخت این ورزشگاه اتخاذ خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان که ظهر چهارشنبه از طریق فرودگاه ماهشهر وارد خوزستان شد در سفر دو روزه خود به این استان، از پروژه‌های ورزشی ۱۰ شهرستان خوزستان دیدن خواهد کرد.

گزارش تصویری سفر وزیر ورزش و جوانان به آبادان

بستن منو