061-53320650 ساعات اداری : شنبه لغایت چهارشنبه 6 الی 13
بولتن گزارش عملکرد اداره ورزش و جوانان آبادان – نسخه اول

بولتن گزارش عملکرد اداره ورزش و جوانان آبادان – نسخه اول

نسخه اول بولتن گزارش عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان پیرامون گزارش برخی از رویدادهای فرهنگی ورزشی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ منتشر گردید.

به منظور دریافت از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

دانلود فایل الکترونیکی بولتن – شماره اول

بستن منو