061-53320650 ساعات اداری : شنبه لغایت چهارشنبه 6 الی 13
مرحله دوم مزایده عمومی واگذاری اماکن ورزشی استان خوزستان در تیرماه ۱۳۹۹

مرحله دوم مزایده عمومی واگذاری اماکن ورزشی استان خوزستان در تیرماه ۱۳۹۹

‌مرحله دوم مزایده عمومی اماکن ورزشی استان خوزستان در تیر ماه سال ۱۳۹۹

‌اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد اماکن ورزشی جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با درج آگهی در روزنامه به بخش غیر دولتی (اجرای ماده (۵) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۶۴/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۲/۲۳ وزارت ورزش و جوانان، به صورت اجاره و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الترونیکی دولت (www.setadiran.ir) واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان واجد صلاحیت دعوت می‌گردد در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و تهیه مستندات لازم و بارگذاری آنها در سامانه مذکور اقدام و اصل تضمین شرکت در مزایده را به اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان تحویل نمایند.
‌‌
کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای شرایط فنی مندرج در اسناد فراخوان می‌توانند در این مزایده شرکت نمایند. ‌


کلیه متقاضیان لازم است از تاریخ ۹۹/۴/۲ با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

مهلت بازدید از پروژه: هر یک از متقاضیان می‌توانند در تاریخ ۹۹/۴/۲ لغایت ۹۹/۴/۷ با مراجعه به محل مورد نظر خود، از وضعیت مکان ورزشی مطلع گردند.

مهلت تکمیل و ارائه اسناد فراخوان: متقاضیان می‌بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۹/۴/۱۷ نسبت به تکمیل و ارسال اسناد فراخوان در بستر سامانه ستاد و تایید آن اقدام نمایند.

موعد بازگشایی اسناد فراخوان: از تاریخ ۹۹/۴/۲۱ لغایت ۹۹/۴/۲۵ از ساعت ۸ صبح، کلیه پاکات متقاضیان در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان بازگشایی خواهد شد.‌

‌گفتنی است: ۱۰ مکان ورزشی آبادان نیز از طریق این مزایده واگذار خواهند شد که در تصویر خبر و آگهی منتشر شده، نام و مبالغ اجاره بها و تضمین آنها مشخص گردیده است.

شایان ذکر است؛ برخی دیگر از اماکن ورزشی این شهرستان نیز ابتدای سال از طریق مزایده (درسامانه setadiran.ir) به مدت یکسال واگذار گردید.


‌پی‌نوشت: خواهشمند است قبل از هرگونه اقدام ابتدا از طریق سامانه مذکور (setadiran.ir) ابتدا نسبت به مطالعه دقیق اسناد فراخوان مزایده محل مورد نظر اقدام گردد، بروز هرگونه اشتباه در حین ثبت نام اینترنتی و یا نقص در مدارک باعث حذف متقاضیان توسط کمیته فنی در مزایده خواهد شد.

بستن منو